Inwestuj w kryptowaluty na giełdzie Binance

Jak inwestować w akcje BTU w Polsce

Jak inwestować w akcje BTU w Polsce

Komunikaty firm
6 lipca, 2023
92
rrq733442unjptg

Spółka Peabody Energy doświadczyła spadku wartości akcji ze względu na wskaźniki ekonomiczne i słabe ceny węgla. Chcesz dowiedzieć się, jak inwestować w akcje BTU? Czy warto?

Spółka Peabody Energy doświadczyła spadku wartości akcji ze względu na wskaźniki ekonomiczne i słabe ceny węgla. Jednak stosunek ryzyka do zysku poprawia się, dzięki potencjalnemu wsparciu ze strony odradzającego się wzrostu gospodarczego.

Podczas gdy krajowy popyt na węgiel spada, popyt zagraniczny pozostaje silny. BTU jest dobrze przygotowany do obsługi rynków eksportowych.

BTU odnotowało dobre wyniki finansowe w I kwartale 2023 r.. Spółka poprawiła zyski i wdrożyła kompleksowy program zwrotu dla akcjonariuszy, w tym program odkupu akcji o wartości 1 miliarda dolarów.

Chcesz dowiedzieć się, jak inwestować w akcje BTU? Czy warto?

Wprowadzenie

Od 17 kwietnia, BTU spadł o około 20%. Mieliśmy do czynienia z pogorszeniem wskaźników ekonomicznych, co oprócz słabszych cen ropy i gazu zaszkodziło cenom węgla.

Czynnikami napędzającymi BTU będą ceny węgla morskiego i związane z nimi czynniki popytu. Jak dotąd były niedźwiedzie.

Należy pamiętać, że stosunek ryzyka do zysku jest coraz lepszy, ale wciąż znajduje się na chwiejnym gruncie.

Przyjrzyjmy się zatem spółce BTU i oceńmy stosunek ryzyka do zysku w przypadku tej niezwykle zmiennej spółki energetycznej.

Co to jest BTU?

Peabody jest wiodącym producentem węgla metalurgicznego i energetycznego w Stanach Zjednoczonych. To oznacza, że spółka mówi wiele o stanie (globalnego) przemysłu węglowego. To fantastyczne akcje makro do monitorowania lub wykorzystania jako proxy do handlu węglem bez konieczności zajmowania się kontraktami terminowymi.

Kluczowym partnerem BTU jest Union Pacific (UNP).

Kapitalizacja rynkowa BTU wynosi 3,0 mld USD. Posiada udziały w 17 kopalniach węgla w Stanach Zjednoczonych i Australii, a także zajmuje się marketingiem, pośrednictwem i handlem węglem.

Wśród aktywów spółki znajduje się kopalnia North Antelope Rochelle, zlokalizowana w dorzeczu rzeki Powder. Jest to największa kopalnia węgla na świecie.

Ta kopalnia odkrywkowa wyprodukowała ponad 60 milionów ton węgla w 2022 roku, czyli więcej niż wszystkie inne kopalnie razem wzięte. Jest to również kopalnia obsługiwana wyłącznie przez linie kolejowe. W tym przypadku Union Pacific i BNSF należące do Buffetta.

Największym problemem BTU jest jednak długoterminowy spadek zużycia węgla. Głównym produktem węglowym firmy jest węgiel energetyczny, czyli węgiel opałowy.

Umowy na dostawy węgla zawierane przez firmę dotyczą głównie wytwórców energii elektrycznej, obiektów przemysłowych i producentów stali.

Większość sprzedaży spółki pochodzi z umów długoterminowych, podczas gdy mniejsza część z umów na okres krótszy niż jeden rok lub umów spotowych.

W 2022 r. umowy długoterminowe stanowiły około 85% światowego wolumenu sprzedaży Peabody. Pięciu największych klientów firmy przyczyniło się do 28% całkowitych przychodów w 2022 roku.

Niestety dla BTU, krajowy popyt na węgiel gwałtownie spada. W 2007 r. popyt na węgiel osiągnął szczyt, gdy zapotrzebowanie na węgiel z energii elektrycznej przekroczyło 1 miliard ton rocznie. Od tego czasu zapotrzebowanie na węgiel dla energii elektrycznej spadło o połowę.

Oczekuje się, że ten trend spadkowy będzie kontynuowany. Wszystkie główne firmy użyteczności publicznej zobowiązały się do osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 roku.

BTU notowania mogą jeszcze zaskoczyć. Popyt zagraniczny jest silny, a ceny ważniejsze niż wielkość sprzedaży.

BTU jest napędzany głównie przez międzynarodowe ceny węgla, takie jak kontrakty futures na węgiel Newcastle.

Zmiany w międzynarodowym popycie są kluczowe. To samo dotyczy zmian cen gazu ziemnego. Gaz ziemny jest obecnie największym źródłem energii elektrycznej w Stanach Zjednoczonych. Rosnące ceny gazu ziemnego zwiększają atrakcyjność węgla.

Obejmuje to fizyczny popyt i ceny. Gdy Rosja zaatakowała Ukrainę, szok energetyczny spowodował wzrost zużycia węgla w Stanach Zjednoczonych (i każdym regionie na świecie).

Biorąc to wszystko pod uwagę, jak radzi sobie BTU? W końcu obecny spadek cen gazu ziemnego i ropy naftowej wpłynął na cenę akcji spółki.

Jak radzi sobie BTU? W dniu 27 kwietnia spółka BTU opublikowała wyniki za pierwszy kwartał. Przedstawiła argumenty przemawiające za tym, że światowe ceny węgla energetycznego ustabilizowały się w marcu i wykazały poprawę ze względu na zakłócenia w dostawach w Kolumbii i RPA oraz silny popyt ze strony Indii, Chin i krajów ASEAN.

Jak kupić akcje BTU w Polsce?

Akcje BTU są dostępne na większości giełd. Przed zakupem, warto przeprowadzić własne badania. Pamiętaj, że każda inwestycja może przynieść straty.Dodaj komentarz lub opinię

Informacja: wszystkie komentarze i opinie dodawane na forum publiczne są moderowane.