Inwestuj w kryptowaluty na giełdzie Binance

Procedura AML a biura rachunkowe. Jak ją wdrożyć?

Procedura AML a biura rachunkowe. Jak ją wdrożyć?

Komunikaty firm
17 grudnia, 2021
511
aml

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu to polska odpowiedź na europejską dyrektywę Anti-Money Laundering (AML). Jako pranie brudnych pieniędzy rozumie się przyjmowanie, posiadanie, używanie, przekazywanie, wywożenie za granicę, a także ukrywanie środków płatniczych i instrumentów finansowych, aby uniemożliwić stwierdzenie ich pochodzenia. W ramach nowelizacji ustawy o AML z lipca 2021 roku, do grupy instytucji obowiązanych należą również biura rachunkowe.

Czym jest instytucja obowiązana?

W ustawie wymieniono podmioty, określane jako tzw. instytucje obowiązane, które mają obowiązek przeciwdziałać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Ich cechą charakterystyczną jest działalność wiążąca się zazwyczaj z dużym przepływem kapitału. Do tego grupy zaliczają się więc banki, zakłady ubezpieczeń, fundusze inwestycyjne, czy agencje nieruchomości.

Jednak według art. 2 ust. 1 pkt Ustawy, jako instytucje obowiązane funkcjonują również podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i (w wyniku nowelizacji z 31 lipca 2021 roku) przedsiębiorcy, którzy w formie podstawowej działalności świadczą usługi polegające na sporządzaniu deklaracji, prowadzeniu ksiąg podatkowych, udzielaniu opinii, wyjaśnień i porad z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego.

W efekcie do wdrażania i przestrzegania procedur zobowiązane są także wszystkie biura zajmujące się rachunkowością lub doradztwem podatkowym – i to bez znaczenia, jaki jest rozmiar danej działalności, jej wielkość zatrudnienia, czy forma organizacyjno-prawna.

Za to nieprzestrzeganie obowiązków związanych z AML może skutkować wysokimi karami pieniężnymi.

Jak wdrożyć procedury AML?

Wszystko to sprawia, że konieczne jest jak najszybsze wdrożenie procedur AML, które będą w pełni zgodne z zakresem i charakterem prowadzonej działalności. Należy spełnić szereg wymogów – w tym stosować środki bezpieczeństwa finansowego w przypadku niektórych kontrahentów i weryfikować tożsamość klientów. Jednocześnie jednym z ważniejszych dokumentów w zakresie AML jest ocena ryzyka w formie pisemnej lub elektronicznej.

Ten dokument zawiera rozpoznanie potencjalnych zagrożeń prania pieniędzy związanych z konkretną działalnością. Oprócz tego muszą znaleźć się w nim propozycje konkretnych rozwiązań oraz procedur, które zmniejszą owe ryzyko. Trzeba przeanalizować zarówno ryzyko inherentne (występujące bez jakichkolwiek środków zarządzania) oraz rezydualne (pozostające pomimo ich wdrożenia). Ocena ryzyka musi być aktualizowana nie rzadziej niż co dwa lata (należy robić to również w razie potrzeby, np. w wyniku zmian w obrębie firmy).

Inne wymogi to m.in. wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za wdrażanie i wypełnianie procedur AML, szkolenia pracowników w zakresie ustawy i ochrony danych osobowych, opracowanie wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszania naruszeń, a także przekazywanie informacji do GIIF o wszelkich dokonanych lub zarejestrowanych transakcjach o wartości powyżej 15 tys. euro (w ciągu 7 dni od ich wykonania).

Słowem podsumowania – AML w biurze rachunkowym

Jak widać, wdrożenie procedur AML w biurach rachunkowych i innych instytucjach obowiązanych wiąże się z koniecznością dopełnienia wielu formalności. Warto pamiętać, że ocena ryzyka musi być dopasowana do charakteru prowadzonej działalności. Dlatego nie warto korzystać z „gotowców” znalezionych w sieci. W celu sprawnego i w pełni poprawnego wdrożenia procedur AML w biurze rachunkowym warto skorzystać z pomocy specjalistów oraz pogłębić wiedzę na portalach branżowych, by sprawdzić swoje możliwości. Więcej informacji znaleźć można choćby na tej stronie: https://rpms.pl/dokumenty-aml/.

fot. materiały prasoweDodaj komentarz lub opinię

Informacja: wszystkie komentarze i opinie dodawane na forum publiczne są moderowane.