Inwestuj w kryptowaluty na giełdzie Binance

Rodzaje funduszy inwestycyjnych – wybierz najlepszy dla siebie

Rodzaje funduszy inwestycyjnych – wybierz najlepszy dla siebie

Komunikaty firm
15 lutego, 2022
391
graphic-1714230_960_720

Fundusze inwestycyjne to w dzisiejszych czasach doskonała alternatywa dla wszystkich osób, które posiadają oszczędności na lokatach bankowych lub kontach oszczędnościowych. Jak doskonale wiadomo, produkty te generują niezwykle niskie zyski i przypominają raczej przechowanie pieniędzy, a nie produkt, który umożliwia pracę naszym pieniądzom. Fundusze inwestycyjne to realna odpowiedź na potrzeby klientów, jednak na początku warto poznać różne ich rodzaje.

Fundusze inwestycyjne – definicja

Zaczniemy od samych podstaw, a zatem od wyjaśnienia, czym tak naprawdę są fundusze inwestycyjne. Są to produkty inwestycyjne, inaczej nazywane środkami zbiorowego inwestowania. Fundusz Inwestycyjny jest stworzony przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych i służy różnym celom – statecznemu pomnażaniu kapitału, ochronie oszczędności czy agresywnemu generowaniu zysków. Towarzystwa inwestują kapitał ulokowany przez klientów w inne aktywa i instrumenty finansowe, starając się optymalizować relację ryzyka do potencjalnego zysku inwestycji.

Decydując się na inwestycję w fundusz inwestycyjny, powinniśmy wybrać najlepszy dla siebie produkt spośród wielu różnych funduszy, które różnią się od siebie nie tylko celem i przeznaczeniem, ale też apetytem na ryzyko czy horyzontem czasowym inwestowania. Jakie rodzaje funduszy możemy wyróżnić?

Rodzaje funduszy inwestycyjnych według kryterium zawartości portfela

Zacznijmy od podstawowego rozróżnienia, jakim są rodzaje funduszy inwestycyjnych według kryterium zawartości portfela. Możemy zasadniczo wyróżnić trzy podstawowe rodzaje funduszy a ofertę każdego z nich znajdziemy pod adresem https://www.metlife.pl/inwestycje/fundusze_inwestycyjne/. Jakie to rodzaje?

  • Fundusze pieniężne – Najbezpieczniejsze rodzaje funduszy, które skupiają się głównie na ochronie kapitału. TFI lokuje kapitał w papierach dłużnych, takich jak obligacje skarbowe czy bony, a także w inne bezpieczne aktywa, które ograniczają zarówno ryzyko gwałtownych wahań cenowych.
  • Fundusze mieszane – Fundusze, które mogą lokować środki w bezpieczne papiery dłużne, ale także w akcje spółek i inne instrumenty finansowe. Relacja alokacji kapitału w akcje i obligacje może być różna w zależności od konkretnego funduszu, jednak musi być zgodna z założeniami danego produktu.
  • Fundusze akcyjne – Najbardziej agresywny typ funduszu inwestycyjnego, który lokuje nawet do 100% kapitału w akcje spółek. To produkty o największej zmienności cenowej, które posiadają największy potencjał do osiągania wysokich zysków, ale także równie dużych strat.

Fundusze inwestycyjne w podziale wg kryterium formy prawnej

Kryterium formy prawnej to inaczej kryterium uczestnictwa, które może różnić się w zależności od konkretnego funduszu inwestycyjnego. Możemy wyróżnić trzy główne rodzaje funduszy inwestycyjnych:

  • Fundusze otwarte – Fundusze otwarte to prawdopodobnie typ produktu inwestycyjnego, od którego każdy z nas zaczyna przygodę z inwestycjami. To fundusze, do których dostęp ma każdy klient, i które są najbardziej reklamowane przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Decydując się na uczestnictwo w FIO, uzyskujemy w ramach wpłaty jednostki uczestnictwa w funduszu.
  • Specjalistyczne fundusze otwarte – Specjalistyczne fundusze otwarte to produkt bardzo podobny do tradycyjnych funduszy inwestycyjnych z tą jednak różnicą, że statut danego funduszu definiuje, kto może zakupić jednostki uczestnictwa. Może to być na przykład fundusz skierowany tylko dla klientów instytucjonalnych.
  • Fundusze zamknięte – Fundusz zamknięty to specyficzny rodzaj funduszu, który oferuje certyfikaty inwestycyjne zamiast jednostek uczestnictwa. Ze względu na ograniczoną liczbę certyfikatów, w funduszach zamkniętych z reguły stosuje się zapisy zamkniętej grupy inwestorów.

Fundusze inwestycyjne według kryterium metody ustalania zysku

Analizując oferty funduszy inwestycyjnych, możemy również natrafić na kryterium metody ustalania zysku. Tutaj możemy wyróżnić dwa podstawowe typy:

  • Fundusz absolute return;
  • Fundusz benchmarkowy.

Fundusze absolute return to produkty, które starają się generować optymalny zysk poprzez częste modyfikowanie zawartości portfela inwestycyjnego w zależności od bieżącej sytuacji na rynku finansowym. Fundusze benchamrkowe z kolei ustalają cel zyskowy na podstawie konkretnego wzorca przedstawionego w prospekcie. Gdy fundusz osiągnął lepszy lub porównywalny wynik, można uznać, że cel został zrealizowany.

Jak widać, istnieje wiele różnych kryteriów, na podstawie których możemy dokonać odpowiedniego wyboru funduszu inwestycyjnego. Dla nas najważniejsze powinny być jednak kwestie związane z rodzajem funduszu, proponowanym horyzontem czasowym, a także historycznymi wynikami produktu w różnych interwałach czasowych.Dodaj komentarz lub opinię

Informacja: wszystkie komentarze i opinie dodawane na forum publiczne są moderowane.