PIT 28

Komunikaty firm
4 listopada, 2022
133
Cup,Of,Coffee,On,The,Foreground,With,Elegant,Young,Woman

PIT 28 – rozliczenie za pomocą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z pozarolniczej działalności gospodarczej, jak się za nie zabrać?

Termin „rozliczenie ryczałtowe od przychodów ewidencjonowanych z pozarolniczej działalności gospodarczej” odnosi się do płatności podatku dokonanej przez osobę fizyczną lub podmiot w celu rozliczenia wszystkich podatków należnych za dany rok. Jest to jednorazowa transakcja, która ma miejsce pod koniec roku i jest obliczana jako procent przychodu.

 • Kto może rozliczać się zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 • Stawki podatku w formie ryczałtu.
 • Obowiązkowe ewidencje dla osób rozliczających się ryczałtem.
 • Vat, a ryczałt.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – kto może się rozliczać tym podatkiem?

Podatkiem na zasadach ryczałtu mogą rozliczać się osoby fizyczne, spółki cywilne oraz spółki jawne osób fizycznych. Niestety muszą one spełnić również inne warunki. Jeśli chodzi o przychody uzyskane przez działalność jednoosobową, będzie to wysokość uzyskanego przychodu, który nie może przekroczyć 250 tys. euro w roku podatkowym. Jeżeli chodzi o spółki, ten limit dotyczy wszystkich wspólników.

Jeżeli podatnik wybierze tę formę rozliczenia, musi prowadzić ją do końca roku podatkowego, nie może jej zmieniać, nawet gdy przekroczy limit przychodów. Forma opodatkowania może ulec zmianie dopiero w kolejnym roku.

Istnieją również wyjątki, mogą na tę formę opodatkowania przejść osoby, które rozliczały się wyłącznie w formie karty podatkowej i utracili tę możliwość w ciągu roku podatkowego.

PIT online (PIT 28) w formie ryczałtu można składać za pomocą aplikacji e-pity. Wtedy nie trzeba odwiedzać urzędu skarbowego oraz można poznać kwotę należnego ryczałtu dużo szybciej. Dostaje się urzędowe poświadczenie odbioru i składa się zeznanie pit dużo wygodniej.

Jakie stawki obowiązują i jak liczyć wysokości uzyskanego przychodu i wysokości dokonanych odliczeń w formie ryczałtu?

Stawki ryczałtu są bardzo zróżnicowane i są uzależnione od formy prowadzonej działalności. Podatnicy rozliczający działalność gospodarczą, muszą poznać swoją stawkę.

Mogą wynosić:

 • 20%, dla osób wykonujących wolne zawody,
 • 17%, dla usług parkingowych, związanych z przetwarzaniem danych, zarządzania nieruchomościami, pośrednictwa i inne,
 • 8,5%, dla osób otrzymujących przychody z najmu, prowadzących działalność gastronomiczną, związaną ze zwalczaniem pożarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych,
 • 5,5%, z przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych, prowizji ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej,
 • 3%, dla osób prowadzących działalność gastronomiczną z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 1,5%, działalności usługowej w zakresie handlu, rybaków i innych,
 • 2%., od przychodów z dotacji, subwencji, dopłat, odsetek od środków na rachunkach bankowych (związanych z prowadzoną działalnością), wartości zwróconych wierzytelności.

Jakie ewidencje muszą prowadzić osoby, które chcą rozliczać się w formie ryczałtu?

Obowiązkowe ewidencje dla osób, które wybrały sposób rozliczania się zgodnie z prowadzoną działalnością gospodarczą ryczałtem to:

 1. Ewidencja przychodów,
 2. Wykaz środków trwałych,
 3. Ewidencja wyposażenia.

Takie osoby muszą również przechowywać dowody zakupów towarów oraz, gdy zatrudniają pracowników, muszą także prowadzić ewidencję, taką jak indywidualne karty przychodów pracowników, które muszą być uzupełnione do 20 dnia następnego miesiąca.

Ryczał, a Vat

Przedsiębiorcy rozliczający podatek od przychodów opodatkowanych w formie zryczałtowanej mają prawo do zwolnienia podatkowego z podatku VAT. Od dnia 1 stycznia 2011 kwota limitu obrotu uprawniająca do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego wynosi 200 tys. zł. Do wartości tej nie wlicza się kwoty podatku oraz kwoty VAT.

Z chwilą przekroczenia obowiązującego limitu sprzedaży traci się prawa do zwolnienia, począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.Dodaj komentarz lub opinię

Informacja: wszystkie komentarze i opinie dodawane na forum publiczne są moderowane.