Inwestuj w kryptowaluty na giełdzie Binance

Dowiedz się, czym są instrumenty pochodne

Dowiedz się, czym są instrumenty pochodne

Komunikaty firm
29 kwietnia, 2021
991
Woman putting coins on stack with holding money, Concept business, finance, money saving and investment

Czy da się zarobić na czymś, co samo w sobie nie posiada żadnej wartości? Okazuje się, że tak. Jedną z opcji, aby to zrobić, jest zainteresowanie się specyficznym produktem finansowym jakim są derywaty, czyli instrumenty pochodne.

Instrumenty pochodne – co to jest?

Wedle definicji instrumenty pochodne są instrumentem finansowym, którego wartość zależy od instrumentu bazowego. Oznacza to, że wartość może być zależna od kursu akcji, waluty, surowca, indeksu, stopy procentowej, wskaźnika ekonomicznego lub rentowności obligacji. W związku z tym instrumenty pochodne nie mają wartości same w sobie – jest ona zależna od powiązanych z nimi aktywów.

Zaletą derywatów jest fakt, że można na nich zarobić nawet wówczas, gdy wartość instrumentu bazowego spadnie. Co ciekawe, w przypadku instrumentów pochodnych mówimy o wysokim poziomie dźwigni finansowej, co ułatwia zawieranie korzystnych transakcji. Wynika to z faktu, że inwestor nie musi posiadać całej kwoty w momencie zawierania umowy.

Jakie są rodzaje instrumentów pochodnych?

Jest kilka kategorii, na które dzieli się derywaty. Ze względu na osiągane koszty oraz korzyści, instrumenty pochodne dzielą się na symetryczne (ryzyko takie samo dla obu stron) oraz niesymetryczne (jedna ze stron ponosi większe ryzyko).

Biorąc pod uwagę sposoby rozliczania, wyróżniamy instrumenty rzeczywiste (rozliczane w formie fizycznej) oraz nierzeczywiste (rozliczane w formie pieniężnej).

Istnieje także podział w zależności o miejsce obrotu – giełdowe i pozagiełdowe. Ponadto instrumenty pochodne dzieli się ze względu na stopień złożoności (pierwszej i drugiej generacji), a także w oparciu o rodzaj instrumentu podstawowego (akcyjne, indeksowe, walutowe czy uwzględniające stopę procentową).

Jak to działa?

Podstawowym celem instrumentów pochodnych jest transfer ryzyka – mają ograniczyć ryzyko inwestycyjne. Transakcje pochodne mogą mieć miejsce na giełdzie, na rynkach pozagiełdowych, ale występują także jako umowy pomiędzy dwiema stronami.

Co ciekawe, charakterystyczną cechą derywatów jest to, że dotyczą przyszłej daty oraz ceny. Wynika to z faktu, że transakcje są zawierane wcześniej, gwarantując nabywcy prawa do otrzymania w przyszłości określonej kwoty. Należy w tym miejscu jednak pamiętać, że rodzaj instrumentu pochodnego decyduje o działaniu całej operacji. Wynika to z faktu, że opierają się one na konkretnych instrumentach bazowych.

Warto przeczytać również: https://www.casfera.pl/co-warto-wiedziec-o-instrumentach-pochodnych/Dodaj komentarz lub opinię

Informacja: wszystkie komentarze i opinie dodawane na forum publiczne są moderowane.