Inwestuj w kryptowaluty na giełdzie Binance

Prawo karne w dobie pandemii

Prawo karne w dobie pandemii

Komunikaty firm
22 lipca, 2020
1287
20200702115057_52e9d1474f57ac14f6da8c7dda79367a1c36d8e35b556c48702678d29f4ec15cbd_1280.jpg

Niewątpliwie rok 2020 będzie kojarzyć się z szeregiem różnych zmian. W efekcie mamy nową edukację, służba zdrowia stara się nadążać za nowymi przepisami, przedsiębiorcy walczą o przetrwanie, pracownicy o etaty, a rząd stara się kolejnymi tarczami wprowadzić ułatwienia i ulgi dla różnych grup społecznych i branż. Z pewnością dopiero po latach będziemy w stanie ocenić tego typu działania, ale już teraz widać, że poza czysto gospodarczymi i ekonomicznymi programami w tarczy 4.0 pojawią się również zmiany w przepisach karnych. O nich porozmawiam ze specjalistą z kancelarii https://adwokat-kaliszewski.pl/.

  1. Czego przede wszystkim dotyczyć mają zmiany w prawie karnym wprowadzane przez tarczę 4.0?
  2. Za jakie czyny może grozić nam kara?
  3. Wróćmy do kary łącznej. Czym ona jest?

Czego przede wszystkim dotyczyć mają zmiany w prawie karnym wprowadzane przez tarczę 4.0?

Przede wszystkim mamy do czynienia ze zmianą art. 37a kodeksu karnego, który zamiast kar wolnościowych nadaje priorytet orzekaniu kary pozbawienia wolności. Zmiana ta wywołała kontrowersje w środowisku medycznym, albowiem wpłynie ona na swobodę orzekania przez sąd w zakresie przestępstw, które mogą być popełnianie przez lekarzy w związku z wykonywaniem zawodu, np. nieumyślne spowodowanie śmierci, czy nieumyślne spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Za jakie nowe czyny może grozić nam kara?

Na mocy “tarczy 4.0” zostały wprowadzone nowe przepisy, np. do kodeksu wykroczeń. Zgodnie z art. 107a, kto nie będąc do tego uprawnionym, włączając się w transmisję danych prowadzoną przy użyciu systemu teleinformatycznego, udaremnia lub utrudnia użytkownikowi tego systemu przekazywanie informacji, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 złotych. Dotyczyć to będzie tak e-lekcji, jak i włamań na na internetowe czaty, wideokonferencje, czy inne transmisje online.

Zmiany dotyczą też kary łącznej.

Tarcza 4.0 przywróciła zasadę łączenia kar, która obowiązywała w kodeksie karnym do dnia 30 czerwca 2015 roku. Według uzasadnenia projektu ustawy ograniczy ma to ograniczyć liczbę wydawanych przez sąd wyroków łącznych.Dodaj komentarz lub opinię

Informacja: wszystkie komentarze i opinie dodawane na forum publiczne są moderowane.