# Inwestuj w kryptowaluty na giełdzie Binance

O tym musi wiedzieć każdy rolnik! Ubezpieczenia budynków rolnych

O tym musi wiedzieć każdy rolnik! Ubezpieczenia budynków rolnych

Komunikaty firm
25 listopada, 2020
728
trgorlice1otymmusiwiedzieckazdyrolnikubezpieczeniabudynkowrolnych

Każdy właściciel gospodarstwa rolnego powyżej 1 ha powinien mieć ubezpieczenie OC z tytułu posiadania gospodarstwa i ubezpieczenie budynków rolnych na wypadek określonych w ustawie zdarzeń losowych. Oba te ubezpieczenia są obowiązkowe. Ubezpieczenie budynków rolnych jest nieocenioną pomocą w przypadku klęsk żywiołowych. Co trzeba o nim wiedzieć?

Szkody występujące w gospodarstwach rolnych

Rolnicy narażeni są na mnóstwo szkód, spowodowanych czynnikami zewnętrznymi. Cały ich dorobek może zostać zniszczony w wyniku klęsk żywiołowych takich jak powodzie, huragany, choroby zwierząt hodowlanych. Zalanie, susza, trąba powietrzna czy burza mogą zniszczyć plony, uszkodzić budynki. Ubezpieczenie jest więc dla rolnika nie tylko obowiązkiem, lecz zabezpieczeniem przed utratą dorobku swojego życia w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

Jaką ochronę zapewnia ubezpieczenie budynków rolnych?

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolnych, jak wskazuje nazwa, chroni nieruchomości. Zabezpieczenie to obejmuje aż 13 rodzajów ryzyka, które mogą nieść za sobą uderzenia pioruna, ogień, podtopienie, powódź, eksplozja, huragan, uszkodzenia spowodowane obfitymi opadami śniegu. Wybierając polisę, rolnik powinien dostosować ją do rodzaju prowadzonej przez siebie działalności.

Dobrowolne ubezpieczenie dodatkowe

W przypadku wykupienia wyłącznie ubezpieczenia budynków rolnych, ochronie podlegają tylko obiekty, a nie ich zawartość. Nie są więc chronione maszyny, urządzenia, wyposażenie stajni czy obór ani zwierzęta gospodarskie. Dobrze jest więc rozszerzyć obowiązkowe ubezpieczenie o dobrowolne, uwzględniające również inne rodzaje ryzyka, jak np.:

  • przepięcia elektryczne,
  • szkody wodociągowe,
  • sadza i dym

oraz zapewniające odszkodowania w przypadku:

  • uszkodzenia maszyn i urządzeń,
  • zatrucia się zwierząt w wyniku wydzielania się dymu w trakcie pożaru, który został szybko ugaszony i nie zdążył zniszczyć budynku,
  • utonięcia zwierząt w wyniku podtopienia lub powodzi,
  • zniszczenia zmagazynowanych plonów.

Można również w jednej polisie dodatkowo ubezpieczyć budynek mieszkalny wraz z zawartością.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie? Nie można ubezpieczyć budynków przeznaczonych do rozbiórki oraz takich, które osiągnęły już sto procent zużycia. Nie podlegają ubezpieczeniu także namioty i tunele z folii. Odszkodowanie nie należy się także wówczas, gdy szkoda wyrządzona była umyślnie przez ubezpieczającego oraz wskutek jego rażącego niedbalstwa.Dodaj komentarz lub opinię

Informacja: wszystkie komentarze i opinie dodawane na forum publiczne są moderowane.