Inwestuj w kryptowaluty na giełdzie Binance

Jak wystawić notę obciążeniową?

Jak wystawić notę obciążeniową?

Komunikaty firm
4 sierpnia, 2021
893
Nabycie spadku – co to jest i kiedy zostaje stwierdzone?

Nota obciążeniowa jest dokumentem funkcjonującym w polskim obrocie gospodarczym. Jest jednak dokumentem spotykanym znacznie rzadziej w porównaniu z fakturą. Dlatego też wielu przedsiębiorców nie do końca wie, czym ten dokument jest, jak go wystawić oraz jak notę obciążeniową zaksięgować. Dobrze jest zatem wiedzieć, czym jest nota obciążeniowa i kiedy dokument ten jest stosowany.

Czym jest nota obciążeniowa?

Nota obciążeniowa często określana jest również jako nota księgowa. Jest to dość prosty dokument księgowy. Trzeba jednak wiedzieć, że nota obciążeniowa wystawiana jest w zupełnie innych sytuacjach niż faktura VAT. Nota obciążeniowa dotyczy bowiem tych przychodów i kosztów, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W nocie obciążeniowej zawiera się spis takich operacji, których nie można udokumentować za pomocą faktury. Oczywiście nota obciążeniowa nie jest przyczyną jakichkolwiek problemów związanych z jej księgowaniem. Można ją w prosty sposób rozliczyć.

W jakim celu wystawia się notę obciążeniową?

Notę obciążeniową wystawia się przynajmniej z kilku powodów. Jednym z nich jest naliczenie kary umownej w sytuacji nieterminowej płatności. Innym powodem może być naliczenie odsetek za opóźnienie w płatności. Noty obciążeniowe służą również do korekty pomyłek. Mowa tu o pomyłkach we wcześniej wystawionych dokumentach księgowych. Dodatkowo noty obciążeniowe stosuje się w przypadku przeniesienia na nabywcę kosztów, które nie są objęte podatkiem VAT.

Jak wystawić notę obciążeniową?

O tym, jak wystawić notę obciążeniową i co powinna ona zawierać, mówi Ustawa o rachunkowości. Nota obciążeniowa zawierać musi numer identyfikacyjny, dane obu stron transakcji, opis transakcji i jej wartość, datę transakcji, podpis wystawcy noty obciążeniowej oraz stwierdzenie sprawdzenia kwalifikacji dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych. Sporządzenie noty obciążeniowej nie jest zatem skomplikowane i dokument ten sporządzić można samodzielnie. Warto tu jednak dodać, że jeśli nota obciążeniowa dotyczy waluty obcej, to zawierać powinna kwotę przeliczoną na złotówki. Przeliczenia tego dokonać należy na podstawie kursu walut, który obowiązywał w dniu wystawiania dokumentu. Nota obciążeniowa wystawiona musi być w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz dla wystawiającego, drugi egzemplarz dla kontrahenta.

Księgowanie noty obciążeniowej

Nota obciążeniowa może być oczywiście kosztem uzyskania przychodu. Dokładnie tak samo, jak faktura. Bez problemu rozliczyć można ją w Księdze Przychodów i Rozchodów. W przypadku KPiR nota obciążeniowa uznawana jest za tzw. inny dowód księgowy. Oznacza to, że stanowić może ona podstawę do zapisu w Księdze Przychodów i Rozchodów. Warto tu dodać, że notę obciążeniową można w razie potrzeby skorygować. Dokładnie tak samo, jak w przypadku faktury. Błędną notę obciążeniową skorygować można za pomocą kolejnej noty obciążeniowej.

Jak zatem widać, nota obciążeniowa nie jest dokumentem skomplikowanym. Wystawia się ją w wielu sytuacjach. Można ją również bez problemu zaksięgować i uznać za koszt uzyskania przychodu. Więcej na temat noty obciążeniowej przeczytać można na blogu serwisu inEwi. W sieci można również znaleźć wiele wzorów not obciążeniowych. Jeśli zatem przedsiębiorca po raz pierwszy ma taki dokument wystawić, to może posłużyć się jednym ze wzorów.Dodaj komentarz lub opinię

Informacja: wszystkie komentarze i opinie dodawane na forum publiczne są moderowane.