Inwestuj w kryptowaluty na giełdzie Binance

Jak założyć spółkę przez internet, w trybie S24?

Jak założyć spółkę przez internet, w trybie S24?

Komunikaty firm
2 sierpnia, 2023
72
client customer signing contract and discussing business with le

Założenie spółki możliwe jest w bardzo wygodny sposób – online. Warto wiedzieć jak to zrobić.

Jak dokonać rejestracji spółki?

Przepisy wprowadzają możliwość zakładania spółki jawnej, komandytowej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na dwa sposoby – albo tradycyjnie czyli z udziałem notariusza, w formie aktu notarialnego, albo przez internet za pomocą portalu S24. Ta druga metoda sprawia, że na przykład założenie spółki z o.o jest bardzo łatwe. Ponieważ jednak temat ten obwarowany jest przepisami, w których nie każdy czuje się dobrze, można skorzystać z pomocy kancelarii prawnej zajmującej się na co dzień prowadzeniem spraw spółek. Tego typu obsługa sprawi, że będziemy mieć spokój na każdym etapie, a przede wszystkim pewność, że sprawy podmiotu są prowadzone w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Samo jego tworzenie nie będzie też opóźniane przez braki formalne.

Do rejestracji spółki online potrzebny będzie jej dokument założycielski, który jest podstawą działania podmiotu – może być to statut lub umowa spółki, zależnie od tego o jakim podmiocie mowa. Założenie spółki w systemie S24 nie jest możliwe bez posiadania kwalifikowanego certyfikowanego podpisu elektronicznego lub konta ePUAP przez każdego ze wspólników. Żeby założyć spółkę z o.o, jawną lub komandytową potrzebne będzie też utworzenie konta Krajowym Rejestrze Sądowym w terminie sześciu miesięcy liczonych od dnia, w którym zawarto umowę spółki (lub statut). Również rejestracji w KRS możemy dokonać online, korzystając z systemu eKRS.

Jak działać w systemie S24?

Kiedy mamy już utworzone konto w systemie eKRS możemy za jego pomocą zalogować się do portalu S24. Tam też należy znaleźć zakładkę “Moje przedsiębiorstwa” gdzie utworzyć należy nową spółkę. System poprosi nas o podanie konkretnych danych – na przykład nazwy zakładanego podmiotu wraz z jego formą prawną i siedzibą. Należy też załadować te dokumenty, które potem przekazane zostaną do ZUS-u czy NFZ, umowę spółki z o.o. lub statut. W przypadku dokumentu takiego jak umowa potrzebne będzie nie tylko aby złożone zostały wszystkie podpisy (na przykład przez ePUAP), ale też aby też w systemie znalazły się odpowiednie załączniki, takie jak oświadczenie czy spółka jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, wszystkie adresy pod którymi doręczać można korespondencję, której adresatami są członkowie organów spółki czy też jej pełnomocników. Po skompletowaniu dokumentacji w systemie składamy “Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców”, który należy online skierować do właściwego sądu, który zaakceptuje dokumentację, bądź na przykład zwróci się o uzupełnienie braków formalnych. Żeby uniknąć tego drugiego rozwiązania warto pamiętać o kwestiach takich jak prawidłowo złożone podpisy czy też opłacenie wniosku.

Więcej informacji na ten temat dostępnych jest na stronie www.biznes.gov.pl. Na stronie znajdziemy szczegółowe informacje dotyczące procedur związanych z zakładaniem spółek online. Tam też zostaniemy przekierowani do stron odpowiednich dla załatwienia konta w ePUAP czy podpisu kwalifikowanego.Dodaj komentarz lub opinię

Informacja: wszystkie komentarze i opinie dodawane na forum publiczne są moderowane.