Kdy se vyplatí využít služeb advokátní kanceláře?

Kdy se vyplatí využít služeb advokátní kanceláře?

Oznámení společnosti
9 Listopad, 2021
82
kancelaria

V případě právních problémů se nevyplatí některá rozhodnutí či úkony dělat na vlastní pěst. V mnoha případech se bez podpory neobejdeme. Máme dvě možnosti: můžeme se poradit s právníkem nebo se obrátit na právníka. Které z těchto řešení je pro nás lepší? S jakými problémy je lepší se obrátit na advokátní kancelář a s kterými na advokátní kancelář? Pojďme zkontrolovat.

Právní poradce a advokát - je to totéž?

Nejprve trocha teorie. Lidé, kteří dříve neměli potřebu využívat služeb právních poradců a advokátů, si někdy neuvědomují, že se jejich činnost zaměřuje na trochu jinou problematiku.

Právní pomoc může poskytnout jak advokát, tak advokát. Hlavní rozdíl spočívá v podobě výkonu povolání. Právní poradce může být ve společnosti zaměstnán na základě pracovní smlouvy. Advokát je zase osoba provozující individuální podnikání. Může být také společníkem společnosti. Právním základem jejich činnosti jsou navíc jiné akty. Z pohledu klienta se od sebe obě profese příliš neliší.

Právní poradce a advokát – na koho se obrátit?

Právní poradenství může poskytovat jak poradce, tak advokát - jak individuálnímu klientovi, tak podnikateli. Kromě toho sepíší žalobu v dané věci a budou svého klienta zastupovat u soudu. Poměrně krátkou dobu – od roku 2015 – se právní poradci zabývají i trestními fiskálními případy. Dříve to bylo pouze v kompetenci právníků.

Je tedy jedno, za kým půjdeme pro právní podporu? Ne nutně. Často se to stává advokátní kancelář má více zkušeností v oblasti rodinného, ​​dědického, občanského a hospodářského práva. Určitě oceníme kompetence poradců v oblasti veřejných zakázek. z čeho pochází? V procesu vzdělávání získává advokát rozsáhlé znalosti mj. služba pro podnikatele a firmy. Jeho pomoc se ukazuje jako neocenitelná ještě před založením společnosti nebo sdružení, například ve fázi zápisu do Národního soudního rejstříku, ale i později - při podnikání.

Mohou mu být svěřeny i záležitosti spojené s vymáháním pohledávek a exekučním řízením. Advokátní kancelář právních poradců - jako celek spolupracující s firmami - také často řeší problematiku z oblasti pracovního práva. Jinými slovy, právní poradci jsou specialisté s širokými možnostmi.

Mnoho advokátních kanceláří tohoto typu se navíc specializuje na konkrétní odvětví. Jde o odvětví jako stavebnictví, nemovitosti, moderní technologie, doprava, bankovnictví a investiční fondy. Na to bychom měli pamatovat, pokud hledáme odborníky se znalostí konkrétního tématu.

To však neznamená, že se právníci zmíněnou problematikou nezabývají! Advokát může v průběhu své praxe získat i široké znalosti o všech výše uvedených otázkách, v praxi ho však spojujeme především s trestním právem. Pokud se tedy náš problém týká právě této oblasti, neváhejte vyhledat pomoc advokáta.

Skvělým řešením je naopak využití služeb advokátní kanceláře, ve které působí jak poradci, tak advokáti. Díky tomu máte jistotu, že se Vaším případem budou zabývat profesionálové.

Vyplatí se využít právní poradenství?

Pokud si nejsme jisti, zda je advokát tou osobou, na kterou se chceme obrátit s žádostí o podporu, můžeme začít jednorázovou právní poradou. Kdy je to dobrá věc? Určitě v případě administrativních záležitostí souvisejících se založením živnosti nebo uplatněním nároku na úhradu pohledávek. Dále nás bude poradce informovat o možných dopadech přijatých opatření nebo nás upozorní na nevýhodná ustanovení a zároveň nás ochrání před nepříznivým rozhodnutím.

Právní nebo advokátní kancelář? V současné době jsou kompetence obou jednotek velmi podobné. Je však vhodné mít na paměti, že právní poradci během své praxe pravděpodobně získali znalosti a zkušenosti v trochu jiných oblastech a problematice, zatímco advokáti vykonávali praxi v trochu jiných oborech. Než se tedy rozhodneme, ověřte si, na co se daná firma specializuje.Přidejte komentář nebo názor

Informace: všechny komentáře a názory přidané na veřejné fórum jsou moderovány.

pl Polish
X